7 серпня 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було прийнято постанову про проведення позапланової перевірки дотримання Публічним акціонерним товариством «ОДЕСАГАЗ» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, на підставі звернення                    ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 12 лютого 2018 року № 1001вих-18-736.

            Звернення ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до НКРЕКП обґрунтоване позицією підприємства щодо начебто формальної відмови ПАТ «ОДЕСАГАЗ» у припиненні розподілу природного газу на ПАТ «Одеський припортовий завод» у лютому 2018 року у зв'язку з ненаданням фінансового забезпечення постачальником природного газу.

            На підставі вищезазначеного ПАТ «ОДЕСАГАЗ» вважає за необхідне пояснити наступне.

            Розподіл природного газу споживачу ПАТ «Одеський припортовий завод» здійснюється ПАТ «ОДЕСАГАЗ» на підставі відповідного типового договору з дотриманням вимог Кодексу газорозподільних систем.

            02.02.2018р.  ПАТ «ОДЕСАГАЗ» було отримано підтвердження ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» номінації від ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» для ПАТ «Одеський припортовий завод» у обсязі 3 500 000 м³.

            06.02.2018р. на адресу ПАТ «ОДЕСАГАЗ» надійшло повідомлення ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» про припинення подачі природного газу споживачу ПАТ «Одеський припортовий завод» в точці виходу з газотранспортної системи до якої підключена газорозподільна система ПАТ «ОДЕСАГАЗ»через порушення ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» умов договору транспортування природного газу.

            На дане повідомлення ПАТ «ОДЕСАГАЗ» 06.02.2018р. було надано обґрунтовану відповідь з роз’ясненням, що у п. 1 глави 7 Розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2494 надано вичерпний перелік підстав для припинення/обмеження газопостачання споживачам природного газу. Згідно вказаних положень Кодексу у ПАТ «ОДЕСАГАЗ» відсутні правові підстави для відключення споживачів з підтвердженим обсягом природного газу.

Протягом лютого 2018 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до положень Кодексу ГТС погоджував номінації з ресурсів постачальників природного газу, - ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ «Газоторгова компанія», що свідчить про врегулювання споживачем та постачальниками факту споживання природного газу з перевищенням підтвердженого обсягу та здійснення заходів передбачених Кодексом газотранспортної системи. Даний факт додатково підтверджує відсутність несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2018 року. Загальний обсяг підтвердженої номінації ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на лютий 2018 року станом на 28.02.2018р. склав 50 000 000 м³.

            12.02.2018р. ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» звернулося до НКРЕКП із заявою щодо здійснення заходу державного контролю, а саме проведення позапланової перевірки дотримання ПАТ «ОДЕСАГАЗ» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, посилаючись на те, що обґрунтована відмова ПАТ «ОДЕСАГАЗ» у припиненні розподілу природного газу ПАТ «Одеський припортовий завод» призвела до виникнення несанкціонованого відбору природного газу, чим ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» було завдано значної матеріальної шкоди.

      Згідно договору розподілу природного газу споживач зобов’язаний самостійно контролювати власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу здійснити разом зі своїм постачальником заходи з коригування в установленому порядку підтвердженого обсягу або заходи із самостійного та завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання.Якщо за підсумками місяця фактичний об’єм споживання природного газу Споживача буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу, врегулювання небалансу (дефіциту) природного газу буде здійснюватись його постачальником у встановленому законодавством порядку та відповідно до умов договору постачання природного газу.

      Відповідно до Кодексу ГТС споживач може врегулювати небаланс природного газу зі своїм постачальником до 12-го числа наступного місяця (тобто до 12.03.2018р.). Отже завдання матеріальної шкоди ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» станом на 12.02.2018 року було неможливим.

            Також Кодекс газотранспортної системизакріплює, що несанкціонованим відбором природного газу є відбір природного газу:

  • за відсутності по суб'єкту ринку природного газу підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу) на відповідний розрахунковий період;
  • без укладення відповідного договору з постачальником;
  • шляхом самовільного під'єднання та/або з навмисно пошкодженими приладами обліку природного газу або поза охопленням приладами обліку;
  • шляхом самовільного відновлення споживання природного газу.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», незважаючи на наявність та самостійне підтвердження номінації на відповідний розрахунковий період та її доведення до ПАТ «ОДЕСАГАЗ», безпідставно визначає обсяг споживання природного газу ПАТ «Одеський припортовий завод» як несанкціонований відбір природного газу.

            ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» протягом лютого 2018 року інформував своїми листами ПАТ «ОДЕСАГАЗ» про повідомлення ПАТ «Одеський припортовий завод» про припинення газопостачання та, що у випадку невиконання ПАТ «Одеський припортовий завод» вимог даного повідомлення УМГ «Прикарпатрансгаз» буде розпочато процедуру припинення відпуску газу в мережі ПАТ «ОДЕСАГАЗ».

            ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у подальшому не надсилав повідомлення про припинення подачі природного газу  ПАТ «Одеський припортовий завод» на адресу ПАТ «ОДЕСАГАЗ», а самовільно планував здійснити припинення відпуску газу споживачу.

            Обвинувачення ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в бездіяльності ПАТ «ОДЕСАГАЗ» щодо припинення розподілу природного газу ПАТ «Одеський припортовий завод» є безпідставними та не ґрунтуються на нормах законодавства.

            ПАТ «ОДЕСАГАЗ», як Оператор ГРМ, підтверджує виконання діяльності з розподілу природного газу з повним дотриманням вимог діючого законодавства України та гарантує надання усіх необхідних документів для підтвердження даної позиції під час проведення запланованої перевірки НКРЕКП.