Предметом основної діяльності підприємства є:

- Виконання комплексу робіт по експлуатації систем газопостачання;

- Виконання робіт,пов'язаних з безперебійним і безаварійним газозабезпеченням споживачів;

- Надання населенню і комунально-побутовим підприємствам послуг з газопостачання природним газом.