У разі виявлення запаху газу дзвоніть 104

Нормативна база

Договір розподілу природного газу з 07.10.2019
Договір розподілу природного газу з 01.08.2018
Договір розподілу природного газу з 26.07.2018
Договір розподілу природного газу з 29.11.2016
Договір розподілу природного газу з 01.12.2015
Про оформлення Договору розподілу природного газу
2019 Розподіл природного газу план - факт
2018 Розподіл природного газу план - факт
2017 Розподіл природного газу план - факт
2016 Розподіл природного газу план - факт
Інформація щодо вартості закупівлі природного газу для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат
Інформаційне повідомлення, щодо розрахунку вартості послуги розподілу природного газу з 1 січня 2020р. для споживача, що не є побутовим
Інформаційне повідомлення, щодо розрахунку вартості послуги розподілу природного газу з 1 січня 2020р. для побутового споживача
Постанова Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ Одесагаз
Тарифи
Перечень дополнительных услуг, которые предоставляются ПАТ «Одессагаз» населению Одесской области
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Граничний рівень плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2016 рік
ПОСТАНОВА від 16 травня 2002 р. N 620 (Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку )
ПОСТАНОВА від 8 липня 2015 р. N 474 (Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт)
Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання
ЗАКОН УКРАЇНИ Про ринок природного газу
ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення комерційного обліку природного газу
План розвитку газорозподільного підприємства ПАТ Одесагаз на 2016-2025 роки
Програма відповідності ПАТ "Одесагаз" вимогам статті 39 закону України "Про ринок природного газу"
Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2015 рік
ІП газорозподільного підприємства на 2015 рік зі змінами від 03.07.2015 р.
ІП газорозподільного підприємства на 2015 рік
Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
Інформація щодо реалізації окремих категорій громадян свого права на отримання пільг з урахуванням сукупного доходу сім'ї
Постанова НКРЕ №1524 від 29.11.2013 Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік
Постанова НКРЕ № 291 від 26.03.2013р Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік
Іванівське УЕГГ
Березівське УЕГГ
Одеське міжрайонне УЕГГ
Ізмаільске УЕГГ
Чорноморське УЕГГ
Ананьївське УЕГГ
Арцизьке УЕГГ
Болградське УЕГГ
УЕГГ м. Одеса
Овідіопільське УЕГГ
Подільське УЕГГ
Роздільнянське УЕГГ
Ренійське УЕГГ
Ширяївське УЕГГ
Грудень 2019
Листопад 2019
Жовтень 2019
Вересень 2019
Серпень 2019
Липень 2019
Червень 2019
Травень 2019
Квітень 2019
Березень 2019
Лютий 2019
Cічень 2019
Грудень 2018
Листопад 2018
Жовтень 2018
Вересень 2018
Серпень 2018
Липень 2018
Червень 2018
Травень 2018
Квітень 2018
Березень 2018
Січень 2018
Лютий 2018
Грудень 2017
Листопад 2017
Жовтень 2017
Вересень 2017
Серпень 2017
Липень 2017
Червень 2017
Травень 2017
Квітень 2017
Березень 2017
Лютий 2017
Січень 2017
Грудень 2016
Листопад 2016
Жовтень 2016
Вересень 2016
Серпень 2016
Липень 2016
Червень 2016
Травень 2016
Квітень 2016
Березень 2016
Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації від 16.01.2020р.
Особлива інформація про зміну типу Товариства. Дата розміщення 16.05.2019
Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Одесагаз" 18.04.2019 р., дата розміщення 02.05.2019 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,розміщено 19.04.2019
Відомості про зміну посадових осіб емітента,дата розміщення 19.04.2019
"Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ОДЕСАГАЗ», призначених на «18» квітня 2019 р. Розміщено 16.04.2019 р.
Повідомлення про проведення загальних сборів від 15.03.2019
Особлива інформація,дата розміщення 12.12.2018
Особлива інформація, дата розміщення 14.06.2018р
Особлива інформація, дата розміщення 24.05.2018р.
Річна інформація емітента ціних паперів за 2017 рік
ПРОТОКОЛ № 27 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"
СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСАГАЗ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСАГАЗ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСАГАЗ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВУ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСАГАЗ
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСАГАЗ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСАГАЗ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСАГАЗ
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 12.04.2018р.
Заголовок Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
Про акціонерні товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів 06.03.2018
Положення про посадових осіб ПАТ 2017
Положення про Президента 2017
Статут ПАТ "Одесагаз" від 30.11.2017
Протокол загальних зборів 30.11.2017
Положення про загальні сбори ПАТ "Одесагаз"
Статут 2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (Розміщено 26.04.2017)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 30.11.2017
Висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одесагаз» за 2016 рік
Звіт ревізійної комісії про свою діяльність за 2016 рік та висновки щодо річного звіту та балансу товариства за 2016 рік
Положення про Президента ПАТ 2017
Положення про Наглядову Раду ПАТ 2017
Протокол загальних зборів 30.03.2017
Особлива інформація від 30.03.2017 (розміщено 03.04.2017)
Особлива інформація від 30.03.2017 (розміщено 03.04.2017)
Проект порядку денного
Звіт наглядової ради загальним зборам акціонерів ПАТ « Одесагаз » про роботу за 2015 рік
Річний звіт за 2015 рік
Звіт ревізійної комісії про свою діяльність і висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ « Одесагаз » за 2015 рік
Висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності ПАТ « Одесагаз » за 2015 рік
П Р О Т О К О Л № 24 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" 2015р.
Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ « Одесагаз » за 2015 рік
Фінансова звітність ПАТ "Одесагаз" за 2012 рік
Звіт ревізійної комісії про свою діяльність та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ «Одесагаз» за 2012 рік
Висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одесагаз» за 2012 рік
Річний звіт за 2012 рік (розміщено 23.04.2013)
Про загальні збори акціонерів - 17.05.2013р (розміщено 29.03.2013р)
Протокол лічільної комісії позачергових загальних зборів акціонерів про підсумки голосуваня - 25.12.2012р.
Протокол засідання реєстрційної комісії позачергових загальниї зборів акціонерів - 25.12.2012р.
Про позачергові загальні збори у грудні 2012 (розміщено 09.11.2012)
Про загальні збори 2012 (розміщено 14.03.2012)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ «Одесагаз» 2012
Відомості про прийняття рішень про викуп власних акцій
Протокол чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "одесагаз"
Протокол лічильної комісії загальних зборів акціонерів пат «одесагаз» про підсумки голосування по питанням порядку денного
Протокол засідання реєстраційної комісії ПАТ “Одесагаз”
Звіт наглядової ради загальним Зборам акціонерів ПАТ «Одесагаз» про роботу за 2011 рік
Статут ПАТ 2012
Звіт ревізійної комісії про свою діяльність за 2011 рік та висновки щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік
Фінансова звітність ВАТ "Одесагаз" за 2011 рік
Висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одесагаз» за 2011 рік
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Одесагаз» станом на 31.12.2011 р.
Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Одесагаз» за 2011 рік
Річний звіт за 2011 рік (розміщено 27.04.2012)
Положення про Посадових Осіб ПАТ 2011
Положення про Загальні Збори ПАТ 2011
Положення про Президента ПАТ 2011
Положення про Наглядову Раду ПАТ 2011
Кодекс корпоративного секретаря ПАТ 2011
Положення про правління ПАТ 2011
Положення про Виконавчого Директора ПАТ 2011
Положення про ревізійну комісію 2011
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств
Наказ № 95 від 11 березня 1994 р Державного комітету України по нафті і газу "Держкомнафтогаз"
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
2018
2017
Акт розмежування
Вимоги до проведення планової повірки засобів вимірювальної техніки споживачів, що не є побутовими
Вимоги засобів дистанційної передачі даних діючих комерційних вузлів обліку природного газу
Додаток 1
Інформація щодо випадків виникнення електричного потенціалу на внутрішньобудинкових та надземних внутрішньодворових газопроводах
Договір на експлуатацію складових газорозподільної системи
Додаток 2
Додаток 3
Акт розмежування
Памятка користування газом в побуті
Договір на ТО внутрішніх газових мереж та газового обладнання побутового споживача
Додаток № 1
Додаток № 2
Додаток № 3
Інформація, що до вартості та переодичності проведення ТО
Памятка споживачу на ТО
Роз'яснення щодо актів розмежування
Додатки до договору на ТО у багатоквартирних будинках
Договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках